Kapcsolat Gy.I.K. Felelősség    
 
Hírek

2010/12/29

A kérdésfeltevés átmenetileg szünetel.

köszönettel: a szerk.

2009/05/01

Kérjük Önöket, amennyiben a befizetéstől számított harmadik napon sem kaptak még választ értesítsenek bennünket, mert előfordul, hogy nem tudjuk a befizetőt beazonosítani.

köszönettel: a szerk.


   Keresés a válaszok között


Kereshet a kérdés azonosítójára, a korábban megadott névre és kérdésre, valamint a válaszra is.


   Statisztika

Összes kérdés: 2863
Ebből ma érkezett: 0


A keresés eredménye:

K. Anna 2009-11-16 18:29 [5138]
Tisztelt Tanácsadó Ügyvéd Asszony / Ügyvéd Úr! A következő a kérdésem: jár-e nekem a 25 éves jubileumi jutalom akkor, ha a 25 évemből az első még képesítés nélküli tanítóskodásom idejének egy éve - azaz, akkor még nem volt tanári diplomám? Tehát: 1 év az egyetem előtt képesítés nélküli munka, 24 év a diploma megszerzése után. Háttér-információk: azt az egy évet körzeti általános iskolában töltöttem, munkaszerződésem volt (amelyet nem hosszabbítottak meg), és 1979. aug. 16. -- 1980. júl. 1. között dolgoztam ott. Az egyetem utáni 24 évet pedig egy helyen, egy középiskolában töltöttem, és ma is ott dolgozom. Válaszát köszönettel fogadom. Anna

Kedves Kérdező ! A kérdéses 1 évet a Kjt. hatályba lépése előtt töltötte le iskolai intézményben. A Kjt. hatályos szabályozás szerint az alábbi három paragrafus rendelkezéseit kell figyelembe venni: 87. § (1) E törvény hatálybalépésével a hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatottak munkaviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. 87/A. § (1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt, b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt, c) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint e) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban, f) az e törvény, illetőleg a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt. 1. § (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Mivel az egy évet is olyan munkáltatónál töltötte, mely a Kjt. hatálya alá tartozik, hiszen önkormányzati fenntartású intézmény, a jubileumi jutalomnál figyelembe kell venni. Amennyiben az alkalmazására szabályosan, munkaszerződéssel került sor, a kiskönyvébe is feltüntették, tehát igazolni tudja az jogviszony fennálltát, tartamát, akkor beszámításra kell hogy kerüljön a jubileumi jutalomnál.

tisztelettel:
Dr. Tóth Edina   OnlineJogász.hu
 
© www.onlinejogasz.hu ViP-CMS - A Sokszínű Tartalomkezelő Rendszer