Kapcsolat Gy.I.K. Felelősség    
 
Hírek

2010/12/29

A kérdésfeltevés átmenetileg szünetel.

köszönettel: a szerk.

2009/05/01

Kérjük Önöket, amennyiben a befizetéstől számított harmadik napon sem kaptak még választ értesítsenek bennünket, mert előfordul, hogy nem tudjuk a befizetőt beazonosítani.

köszönettel: a szerk.


   Keresés a válaszok között


Kereshet a kérdés azonosítójára, a korábban megadott névre és kérdésre, valamint a válaszra is.


   Statisztika

Összes kérdés: 2863
Ebből ma érkezett: 0


A keresés eredménye:

Hanke Mária 2007-08-19 17:58 [3164]
Tisztelt Hölgyem/Uram! Testvéremet több éven át csalta, majd 19 évi házasság után elhagyta a felesége. Közös gyermek nincs, a tényleges különélés dátuma 2007. március 14, ezen a napon a feleség elköltözött. A családi ház, amelyben laktak, a testvérem és az én tulajdonom volt 50-50 %-ban, de 2007. április 6-án ajándékozási szerződéssel az én részemet átadtam a testvéremnek, édesanyánk haszonélvezeti jogát megtartva. Kérdéseim a következők: Ha válásra kerül a sor, van-e jelentősége, hogy melyik fél nyújtja be a kérelmet ill. hogy mikor történik a kérelem benyújtása (pl. a különélés dátumához képest)? A vagyonmegosztásnál mire kell számítani a házzal és az ingóságokkal kapcsolatban? Mire tarthat igényt a feleség, miután az ingóságok egy részét már elvitte (autó, bútorok, háztartási gépek és pénz)? Kell-e bizonyítani a megcsalás tényét, van-e ennek jelentősége az eljárás lebonyolításában ill. a vagyonmegosztásban? Köszönettel: Hanke Mária

Tisztelt Kérdező! A bíróság a házasságot a felek közös kérelme alapján, vagy a házasság megromlásához vezető okokat vizsgálva bonthatja fel. Annak, hogy a házasság felbontását melyik fél kérte, nincs jelentősége, mint ahogy annak sem, hogy ez dátumszerűen mikor történik. Ahogy írta, testvérééknél nincs gyermek, így akár már az első tárgyaláson felbonthatja a bíróság a házasságot, ha a felek között megegyezés van. A kérelmet a felek utolsó lakhelye szerinti bíróságon, vagy a másik fél lakóhelye szerint illetékes bíróságon kell benyújtani, vagy a bíróságon jegyzőkönyvbe mondani, és 12.000.-Ft illetéket leróni. Az ingatlan vonatkozásában kevés információval rendelkezem, ezért több lehetőséget is felvázolok az alábbiakban. Alapvetően az ingatlan iránt a feleség nem támaszthat igényt, amennyiben az a férj különvagyona. Leveléből feltételezem, hogy azt esetlegesen örökölték, hiszen a testvérek voltak tulajdonosok 1/2-1/2-ed arányban. Ha ez helytálló, és férje az ingatlanrészt örökölte, vagy ha azt a házasság megkötése előtt szerezte, az a különvagyonát képezi. A feleség csak kötelmi jellegű igényt támaszhat abban az esetben, ha az ingatlant felújították, arra beruháztak - ha azonban már hozzá is építettek, és az ingatlan szerkezetét érintették, akkor tulajdonjogának megállapítását kérheti a feleség, és ekként kell a feleknek egymás között elszámolni, feltéve, hogy a tulajdonjogot bíróság is megállapítja. Ez a felek megegyezésének hiányában hosszadalmas bírósági eljárást feltételez. Az, hogy a különválást követően a saját 1/2-ed részét testvérének ajándékozta, a házasfelek közötti elszámolást nem érinti. Az ingóságok vonatkozásában elmondható, hogy a házasság alatt szerzett ingóságok a feleket egyenlő arányban illeti meg. Ez történhet akként, hogy azokat természetben megosztják, tehát a dolgok egy része az egyik, másik része a másik félhez kerül, vagy történhet megváltással, tehát amelyik félhez több ingóság kerül, az a különbözetet kifizeti a másik félnek. Ha a feleség már elvitt dolgokat, és ez igazolható, akkor ezek a vagyonleltárba beszámítanak, és a feleségre jutó részt képezik. Ha több ingóságot vitt el, mint ami neki járna, akkor vagy visszaszolgáltat belőlük, vagy az értékét fizeti meg, ez a felek közötti megegyezés kérdése. A megcsalás ténye a házasság felbontására nincs kihatással, azt csak akkor kell a bíróság elé tárni, ha azt a testvére is kívánja, hiszen a vagyonmegosztásnál, hogy melyik fél milyen részt kap, nincs kihatással, annak csak egy esetleges gyermekelhelyezés esetén lehetne jelentősége, ami jelen esetben nem áll fenn.

tisztelettel:
Dr. Bagó-Rónai Ivett
dr.bago-ronai.ivett@onlinejogasz.hu   OnlineJogász.hu
 
© www.onlinejogasz.hu ViP-CMS - A Sokszínű Tartalomkezelő Rendszer